Prieš pagrindines šventovės duris stovi šv. Agotos – saugotojos nuo gaisrų ir žaibų skulptūra, nes 1808 m. į bažnyčią trenkė žaibas, pažeidė kupolą ir sudegino stogą.

    1996 m. kan. Valiaus Zubavičiaus rūpesčiu senoji šv. Agotos skulptūra perkelta į bažnyčią jos vietoje pastačius statulos kopiją, sukurtą skulptoriaus Alfonso Vauros. Pastarasis paminklas bei minėtieji statiniai, kaip kompleksas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą bei yra saugomas valstybės.

    Liškiava garsi savo architektūros paminklais: XIV – XV a. pilis, jo bokšto liekanos; XVII a. pabaigos sakralinis ansamblis (bažnyčia, buvęs dominikonų vienuolynas, ūkinis pastatas); XVIII a. šventoriaus tvora, laiptai į šventorių; XIX a. varpinė, paminklinis stulpas su Šv.Agotos skulptūra; daug dailės paminklų išlikusių bažnyčios viduje nuo XVII iki XX amžiaus. Piliakalnyje buvusi medinė pilis VI a. pr. Kr.- IX a. po Kr. Mūrinė pilis statyta XIV – XV amžių sandūroje ir jos statyba nutraukta po Žalgirio mūšio (1410m.).

    Liškiavoje yra 4 archeologijos paminklai: piliakalnis – alkakalnis, Bažnyčios kalnas, akmuo su jaučio pėda ir vadinamasis „raganų akmuo“.