Įstaigos veiklos tikslai:

  • rengti ir įgyvendinti kultūros, švietimo, meno plėtojimo, turizmo vystymo programas;
  • plėtoti Liškiavos architektūrinio ansamblio išsaugojimo ir turizmo institucijų ryšius;
  • susieti Liškiavos architektūrinio ansamblio funkcionavimo užtikrinimą su visuomenės poreikiais, kultūros paslaugų teikimu;
  • skatinti visuomenės kultūrinę veiklą ir turizmą;
  • tenkinti įvairių kultūros ir meno renginių poreikį.

     Įstaiga, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka šias funkcijas: kuria ir vykdo kultūros, švietimo, meno, turizmo plėtojimo ir vystymo programas; organizuoja tarptautinius ir vyriausybinius susitikimus, seminarus, konferencijas, simpoziumus; organizuoja kultūros ir meno renginius; kaupia, leidžia ir platina informacinę medžiagą; kuria informacinę sistemą klientams ir lankytojams pritraukti; bendradarbiauja su Respublikos bei užsienio nevyriausybinėmis organizacijoms bei privačiomis įmonėmis. Siekdama įgyvendinti pagrindinius savo tikslus įstaiga vykdo ūkinę veiklą. Viena iš pagrindinių Įstaigos veiklos krypčių yra renginių organizavimas ir aptarnavimas. Įvairių delegacijų susitikimai, konferencijos, seminarai, festivaliai, šventės, minėjimai ir kiti renginiai.