2004 metų rugsėjo mėnesį buvo pristatytas VšĮ Lietuvos verslo agentūrai parengtas projektas „Liškiavos vienuolyno ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas turizmui“, kurio pagrindinis tikslas – pritaikyti Liškiavos vienuolyną turizmo ir kultūrinės veiklos reikmėms, pagal 3.4 priemonę: Viešojo turizmo infrastruktūra ir paslaugos. 2006 m. liepos 13 dieną buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp LR ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo agentūros ir VšĮ Liškiavos kultūros centro. Projekto įgyvendinimui skirta 3,8 mln. Lt. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

     Įvykdytas projektas ne tik leido atstatyti senas arkines tvoras, sukurti puikius pasivaikščiojimo takus, rodykles, stendus, įrengti mažąją architektūrą, naujai pasodinti medžius, mažuosius želdinius, bet ir gausiai pritraukė turistų. Vasaros metu ansamblį kasdien aplanko 300-400 žmonių, o savaitgalį 800 -1000 žmonių. Dauguma turistų atplaukia laivu iš Druskininkų kurorto, kiti atvyksta autobusais ar pavieniui.

    Šiandien jau drąsiai galime teigti, kad šio projekto lūkesčiai jau pasiteisino: skatina atvykstamąjį turizmą, kurio srautai ženkliai didėja, o ateityje dar labiau įsijungs į bendrą Lietuvoje vystomą turizmo infrastruktūrą.

      Nuo 2010 m. balandžio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. VšĮ „Liškiavos kultūros centras“ įgyvendino Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Liškiavos XVII a. architektūrinio ansamblio (kod. un. 1027) dalies – buvusios šeimyntrobės (ūkinio pastato) atkūrimas bei pritaikymas VšĮ Liškiavos kultūros centro reikmėms“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Projekto įgyvendinimui skirta 3,2 mln. Lt.

     Šio projekto dėka atkurta Liškiavos XVII a. architektūrinio ansamblio dalis – buvusi šeimyntrobė, kurioje rengiami kultūriniai renginiai, yra įgyvendinami kulinarinio paveldo projektai tarp Lietuvos regionų ir kitų šalių, keičiantis gerąja patirtimi. Kultūrinių renginių dalyvių poilsiui yra įrengta 13 kambarių. Taip pat turizmo reikmėms sutvarkyta ir pritaikyta aplink pastatą esanti teritorija.

    Įgyvendinus projektą šis kultūros paveldo objektas yra vienas iš pirmųjų pilnai rekonstruotas ir restauruotas tokio tipo objektas Lietuvoje.