Šiame stebuklingame Dzūkijos kampelyje karaliauja amžinos meilės dvasia. Meilė kitam žmogui, Dievui, gyvenimui – tai beribis stebuklas, besiskleidžiantis mūsų širdyse. Meilė – pats stipriausias žmogiškas jausmas. Paklydėlius meilė gali atvesti atgal į Dievo prieglobstį. Nusivylusius – įkvėpti tikėjimo ir naujų jėgų. Dvi jaunas, naivias širdis meilė gali sujungti į tvirtą šeimą. Žinome, kaip paversti svarbiausią Jūsų dieną Pasaka…