Liškiavos kultūros centras

Liškiavos vienuolyno ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas turizmui

2004 metų rugsėjo mėnesį buvo pristatytas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai parengtas projektas „Liškiavos vienuolyno ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas turizmui“ pagal 3.4 priemonę: Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos.  2006 m. liepos 13 dieną buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp LR ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir VšĮ Liškiavos kultūros centro. Projekto įgyvendinimui skirta 3,8 mln. Lt. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Teritorijos tvarkymo darbų rangovas UAB ,,Šilna“ restauravo,  atstatė dar sovietmečiu išgriautas tvoras, įrengė pasivaikščiojimo takus, naujai paklojo projekte numatytus inžinerinius tinklus, pastatė puošnius šviestuvus. Pasitelkus inžinierių techninius sprendinius, sutvarkytos Nemuno šlaito šaltinių vagos, kurios naikinančiai ardė ne tik patį šlaitą, bet ir seną išlikusią tvorą.

Daug vargo darbininkai turėjo tvirtindami griūvančią tvorą. Ją reikėjo įtempti plieniniais lynais, panaudojant galingas gelžbetonio plokštes visa tai stabilizuoti. Nemuno pakrantėje išvalytas užakęs net nuo dominikonų laikų išlikęs tvenkinys. Antrasis tvenkinys, su akmenimis išgrįstais krantais ir naujai įrengta vandens pralaida, yra sutvarkytas aukštutinėje teritorijos dalyje.

Įvykdytas projektas ne tik leido atstatyti senas arkines tvoras, sukurti puikius pasivaikščiojimo takus, rodykles, stendus, įrengti mažąją architektūrą, naujai pasodinti medžius, mažuosius želdinius, bet ir gausiai pritraukė turistų. 

Turistai su žavesiu gali gėrėtis šio puikaus Lietuvos perlo grožiu, meno vertybėmis ir šio architektūrinio ansamblio teritorija. Vasaros metu ansamblį kasdien aplanko jau  200 - 300 žmonių,  o savaitgaliais net 600 - 800 žmonių. Dauguma turistų atplaukia  laivu iš Druskininkų kurorto. Keliaujantys automobiliais ar turistinių firmų autobusais atvykstantys žmonės, aplankę Liškiavos architektūrinį ansamblį, toliau vyksta gėrėtis Dzūkijos nacionalinio parko lankytinomis vietovėmis.

Šiandien jau drąsiai galime teigti, kad šio projekto lūkesčiai ateityje dar labiau pasiteisins: skatins atvykstamąjį bei vietinį turizmą, padės sukurti papildomai naujų darbo vietų regione ir įsijungs į bendrą Lietuvoje vystomą turizmo infrastruktūrą; projekto vykdymo metu sukurta patirtis bus panaudota kitiems projektams inicijuoti ir įgyvendinti.

Liškiavos XVII a. architektūrinio ansamblio (kod. un. 1027) dalies – buvusios šeimyntrobės (ūkinio pastato) atkūrimas bei pritaikymas VšĮ Liškiavos kultūros centro reikmėms

Nuo 2010 m. balandžio mėn. VšĮ „Liškiavos kultūros centras“ įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Liškiavos XVII a. architektūrinio ansamblio (kod. un. 1027) dalies – buvusios šeimyntrobės (ūkinio pastato) atkūrimas bei pritaikymas VšĮ Liškiavos kultūros centro reikmėms“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Projekto įgyvendinimui skirta 3215352,00 lt.

Šia veikla planuojama atkurti Liškiavos XVII a. architektūrinio ansamblio dalį - buvusią šeimyntrobę, kurioje planuojama įrengti kultūrinių renginių salę, virtuvę, kuri bus naudojama įgyvendinant kulinarinio paveldo projektus, 13 kambarių kultūrinių renginių dalyviams-svečiams. Bendras atkuriamo pastato plotas: 736,81 m². Taip pat turizmo reikmėms bus sutvarkyta ir pritaikyta aplink pastatą esanti teritorija.

Įgyvendinus projektą šis kultūros paveldo objektas taps visapusiškai naudojamas kultūros ir turizmo reikmėms. Už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą, puoselėjimą bei išlaikymą bus atsakingas VšĮ Liškiavos kultūros centras.